Doneer aan TPO
 

SERIE – Berichten vanuit de Islamitische Staat

Bloggers uit het Syrische Raqqa over het leven onder IS-bewind

Door: , 13:10, 02 september 2014

Bloggers uit het Syrische Raqqa over het leven onder IS-bewind

 

In de serie “Berichten vanuit de Islamitische Staat ” staat de spagaat tussen ideologie en praktijk centraal. ThePostOnline is in contact gekomen met bloggers uit de Syrische stad Raqqa, sinds januari 2014 de hoofdstad van de Islamitische Staat, waaronder de 23 jarige medicijnenstudent Aboe Ibrahim al Raqawi, en Abou Mohammed, de drijvende krachten achter de website Raqqa is being slaughtered in silence. Abou Ibrahim heeft zijn stad moeten ontvluchten vanwege een IS-doodsvonnis, Abou Mohammed verblijft nog steeds in Raqqa.

Op basis van interviews met Aboe Ibrahim en Abou Mohammed wordt in deze serie een beeld geschetst van het dagelijkse leven in IS-gebied met telkens een ander thema.

In de serie “Berichten vanuit de Islamitische Staat ” staat de spagaat tussen ideologie en praktijk centraal. De ThePostOnline is in contact gekomen met bloggers uit de Syrische stad Raqqa, sinds januari 2014 de hoofdstad van de Islamitische Staat, waaronder de 23 jarige medicijnenstudent Aboe Ibrahim al Raqawi, een van de mensen achter de FacebookpaginaRaqqa is being slaughtered in silence. Op basis van interviews met Aboe Ibrahim en andere bloggers wordt in deze serie een beeld geschetst van het dagelijkse leven in IS-gebied met telkens een ander thema.

 

De serie staat onder redactie van Jan Jaap de Ruiter. ThePostOnline beschikt over kopieën van de chatsessies die in het Engels en Arabisch plaatsvonden. Vandaag deel 1: onderwijs in de Islamitische Staat.

Berichten vanuit de Islamitische Staat – Deel 1: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Niemand ontkomt aan een totalitaire beweging als deze eenmaal de macht heeft en kinderen en jonge mensen zijn het belangrijkste doelwit. Immers, schaart de jeugd zich achter de beweging dan levert dat continuïteit op. De Islamitische Staat is daarop geen uitzondering. In het interview met Ibrahim dat op zondag 31 augustus 2014 plaatsvond, schetste hij een beeld van de onderwijssituatie. Het onderwijs was stil komen te liggen na de verovering van de stad door IS in januari 2014, maar nu onderneemt de organisatie actie om het weer op poten te zetten: maar dan wel op basis van haar interpretatie van de Sharia.

Geen staat zonder bureaucratie

Dat ook een terreurbeweging niet ontkomt aan organisatie en bureaucratie bleek wel uit de verklaring die eind augustus 2014 uitging van het ‘Onderwijsbureau’ van de Islamitische Staat met Kennisgeving Nummer Een die gericht is aan alle nu IS-onderwijsinstellingen, van basis tot universitair, en die keurig twee maal ondertekend was en voorzien van een heuse IS-stempel. Maar de inhoud is verbijsterend.

Onderwijs IS-stijl: leeg en dor

Het document bevat 12 aanwijzingen en we noemen er een aantal van. De vakken geschiedenis, muzikale en kunstzinnige vorming, sociologie, sport, filosofie en kennis van het christendom worden niet meer aangeboden (aanwijzing 1). De termen ‘vaderland’ en ‘Syrië’ en dergelijke worden vervangen door de term Islamitische Staat (aanwijzingen 2, 3 en 8). In de wiskundelessen mogen geen rekenvoorbeelden worden gebruikt die verwijzen naar rente, democratie en verkiezingen (alle drie afgewezen door IS; aanwijzing 9). In de lessen natuurwetenschappen mag op geen enkele wijze verwezen worden naar de evolutietheorie van Darwin (aanwijzing 10). Aanwijzing 11 spant de kroon: “De leraren dienen hun leerlingen te vertellen dat alle natuurkundige en scheikundige wetten behoren tot de wetten van God en Zijn schepping”. Dat laatste verbaast niet, omdat de Kennisgeving als ondertitel de volgende smeekbede draagt: “God, vermeerder mijn kennis”’. Een Tweede Verklaring verplicht alle leraren in het basis-, voortgezet en hoger onderwijs in de Islamitische Staat een cursus te volgen, gegeven door Syrische IS-leraren, om hen de IS-onderwijsbeginselen bij te brengen. Wie deze cursus niet met succes afrondt, mag verder geen onderwijs meer geven. Het spreekt voor zich dat deze cursus gescheiden aan mannen en vrouwen wordt gegeven.

Maar, zo vertelt Ibrahim, de meeste ouders zijn helemaal niet van plan hun kinderen naar de scholen nieuwe stijl te sturen. Omdat, zo zegt hij:

“De scholen geen wettelijke basis hebben en niet erkend zijn in Syrië en in de wereld.”

Maar dat is niet de enige reden:

“De ouders zijn ook bevreesd voor bombardementen door gevechtsvliegtuigen.”

Omdat de stad en omgeving van Raqqa nog steeds doelwit zijn van de luchtmacht van dictator Assad.

Salaris ophalen: een gevaarlijke onderneming

Zoals boven al aangegeven viel na de val van de stad in januari 2014 het onderwijs stil. Niettemin ondernamen leraren de gevaarlijke reis naar de 200 kilometer verderop gelegen stad Deir el Zoor, waarvan het centrum nog in handen is van het regime, om daar hun salaris op te halen om daarna naar Raqqa terug te keren, maar dat is geen sine cure aldus Ibrahim:

“En natuurlijk worden ze onderweg geconfronteerd met de ergste vormen van vernedering en marteling”

Leraren en leerlingen in het voortgezet onderwijs organiseren clandestien lessen en opmerkelijk genoeg slaagden leerlingen er in eerste instantie in de reis naar Aleppo of zelfs Damascus te maken om daar eindexamen te doen, maar al snel verbood de Islamitische Staat dergelijke reizen.

Geen spel: echt soldaatje spelen

Naast het ‘reguliere’ onderwijssysteem dat de Islamitische Staat naar haar hand tracht te zetten, is ze er toe overgegaan kinderen te ‘rekruteren’ en heeft ze een kazerne ingericht voor kinderen onder de 16 jaar. Op bijgeleverde foto’s zien we kinderen aan tafel met gevechtshelmen op, kinderen op de hindernisbaan en een groepsfoto van de jonge strijders.

ISIS kinderen

Het moge duidelijk zijn dat het onderwijs zoals de Islamitische Staat dat voorstaat destructief voor de jeugd zal zijn en dat ze er tegelijkertijd in zal slagen op zijn minst een gedeelte van de jeugd te hersenspoelen zodat ook zij niets ontziende strijders worden.

Staren naar lijken

raqqaMaar ook verder wordt de jeugd niet gespaard. Op centrale pleinen in Raqqa worden mensen gekruisigd en de lichamen blijven geruime tijd hangen terwijl om hen heen het dagelijkse leven gewoon doorgaat. Een dergelijke omgeving kan niet anders dan bijzonder funest voor kinderen, zijn wat wel blijkt uit een foto waarop een jongetje met angstige nieuwsgierigheid naar een gekruisigde man met een ‘WhatsApp t-shirt’ kijkt.

Islamitische Staat staat borg voor een schrikbewind dat erop uit is kinderen en jongeren te hersenspoelen. Velen zullen zich verzetten, maar anderen zullen zwichten. Vast staat dat hoe dan ook allen zwaar beschadigd en gefrustreerd zullen raken met alle gevolgen voor de Raqqaanse samenleving van de toekomst.

English translation by Hans Verhulst here.

 
 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace