TPOok!

 
avatar
   
Nieuws

Hoera! Werkloosheid daalt in januari 2015 met 19%

Omdat CBS de definitie van het begrip werkloosheid aanpast

Tags: ,

Het werkloosheidscijfer zal op 1 januari van 8 procent dalen tot ongeveer 6,5 procent. Dat is een plotselinge daling van zo’n 1,5 procentpunt van de totale werkloosheid. (Een krappe 19%) Toch zal niemand iets merken van deze extreme verbetering. De daling is het gevolg van een aanpassing van het werkloosheidsbegrip door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat bevestigt het CBS tegenover ThePostOnline. Het CBS zal per 1 januari overgaan tot een mildere definitie van het begrip werkloze. De rekenmeesters in Den Haag hanteren nu nog een traditioneel werkloosheidscriterium. Iedereen die minder werkt dan 12 uur is volgens het CBS al werkloos en ook mensen van boven de 65 jaar tellen niet meer mee in de statistieken. Een verouderd principe, aldus het CBS.

Potentiële werknemers

Het statistiekenbureau zal de cijfers herijken naar de internationale ILO-standaard. Deze internationaal geaccepteerde norm schrijft voor dat mensen van boven de 15 jaar die meer dan 1 uur werken behoren tot het leger van de werkers. Daarnaast worden pensionado’s tot 75 jaar meegerekend als potentiële werknemers.

“Het gevolg daarvan is dat het werkloosheidscijfer 1 tot 1,5 procentpunt zal dalen'” bevestigt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS. In september was 8 procent van de beroepsbevolking nog werkloos, volgens de oude definitie. Van Mulligen: “Een getal zegt echter niet alles. De situatie is natuurlijk niet meteen veranderd”.

Toch wel een beetje: voor de groep mensen tussen 65-75 jaar betekent dat zij ineens werknemer zijn en niet langer als pensionado staan geregistreerd.

Moeizame economie

Volgens onderzoek van Pieter Gevers Deynoot van definancielesite.nl zal de werkloosheid onder oudjes niet afnemen, maar fiks toenemen. “Door de moeizame economie willen veel bedrijven minder medewerkers tegen lagere kosten. Dit gebeurt door werknemers te ontslaan en jongeren aan te trekken op voorlopige contracten of via werkervaringsplaatsen.”, stelt hij.

Volgens de financieel onderzoeker is het een illusie te denken dat deze groep oudere werknemers nog ergens een baan zal vinden. “De kans dat 55+ers kans op werk hebben op de arbeidsmarkt is minimaal (2 %)”, zegt de financieel onderzoeker.

Nieuwe urengrens

Het CBS erkent dat er meer werklozen bijkomen onder de ouderen, maar wijst er op dat werkloosheid onder jongeren drastisch daalt. “Per saldo zal er een grotere groep werknemers bijkomen door de nieuwe urengrens”, zegt Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Ook over deze optimistische lezing is Gevers Deynoot kritisch. Deze groep nieuwe werknemers is feitelijk schijnwerkloos, betoogt de criticaster. “Veel van de meer dan 800.000 zzp’ers hebben te maken met onderbezetting of een beperkt aantal opdrachten. Ze zijn niet aangemerkt als werkloze, maar als werkzaam”, stelt hij.

Het CBS stelt dat de werkloosheid in Nederland volgens de definitie van de International Labour Organisation (ILO) relatief laag is. In september kwam deze uit op 6,5 procent van de beroepsbevolking. In augustus was dat nog 6,6 procent. De werkloosheid in de Eurozone bedroeg in augustus 11,5 procent en in de Europese Unie als geheel 10,1 procent. Met circa 5 procent was de werkloosheid het laagst in Oostenrijk, Duitsland en Malta.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.