Doneer aan TPO
 

Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen college Gouda

'College heeft geen grip op situatie PWA-kazerne', motie verworpen

Door: , 7:07, 12 maart 2015

'College heeft geen grip op situatie PWA-kazerne', motie verworpen

Tegen het college van Gouda is woensdagavond een motie van wantrouwen ingediend. Dat gebeurde nadat de oppositiepartijen lieten weten dat het college volgens hen geen grip meer heeft op de voorbereidingen en de voortgang van de herbestemming van de PWA-kazerne. De motie werd na stemming verworpen met 20 stemmen tegen en 15 voor.

Verloop van de avond

De gemeenteraad stemde eerder vanavond over het voorstel van het Goudse college (bestaande uit VVD, D66, Gouda Positief, PvdA en GroenLinks) om het besluit over de plannen voor de megamoskee van de agenda te schrappen. Uiteindelijk verviel het agendapunt, alle coalitiepartijen stemden tot grote onvrede van de oppositie voor het laten vervallen van de definitieve besluitvorming omtrent de moskee, aangezien deze nu niet meer relevant is.

De oppositie had graag gezien dat het proces dat was begonnen ook werd afgesloten, middels een stemming. Die kwam er niet en dat luidde een lange avond in, met veel schorsingen en uiteindelijk een motie van wantrouwen.

Coalitiepartij VVD stemt aan het begin van de avond voor het afvoeren van het agendapunt, hoewel de liberalen mordicus tegen de moskee zijn en dit op de avond ook enige keren herhalen. Nadat het El-Wahda-bestuur afzag van het plan voor het grote islamitische centrum in Gouda, stelde het Goudse college dinsdag in een memo voor het agendapunt te schrappen.

Volgens het college biedt de nieuwe situatie een opening om opnieuw te kijken naar gezamenlijke huisvesting van een kleinere variant van de moskee, basisschool De Ark en het medisch dagverblijf Gemiva.

Behandelen memo

Jan de Koning van Gemeentebelangen Gouda (GBG) opperde vervolgens om de memo van het college, waarin de nieuwe stand van zaken wordt geschetst, te bespreken. Ook hierover wordt gestemd; de oppositie is unaniem voor een dergelijke bespreking, de coalitie lijkt het verstandig dit op een nader te bepalen tijdstip te doen. Het punt wordt dus niet meegenomen.

De Koning laat vervolgens geruime tijd schorsen om te overleggen over vervolgstappen. Gemeentebelangen, het CDA, de SGP en ChristenUnie, de SP, 50Plus en de Partij voor de Dieren gaan in lang beraad.

Rond half 10 wordt de vergadering hervat. Er wordt een motie ingediend, Theo Krins van de ChristenUnie licht deze toe: de voormalige PWA-kazerne moet huisvesting bieden aan De Ark, Gemiva en seniorenwoningen, zoals werd geschetst in plannen die al bestonden voordat de moskee in beeld kwam. Alle oppositiepartijen steunen de motie en laten weten het erg jammer te vinden dat ze vanavond niet over de nieuwe feiten kunnen spreken.

In november vorig jaar werd al gestemd over dezelfde motie. Toen haalde het plan de eindstreep niet, hoewel er wel een meerderheid voor de motie was (18-17). Opnieuw wordt er geschorst deze avond. Het college overlegt over een antwoord op de zojuist ingediende motie.

‘VVD draait’

Ver na 10 uur wordt de vergadering door burgemeester Milo Schoenmaker wederom heropend. Wethouder Rogier Tetteroo (PvdA) zegt dat voortgang met de plannen voor de kazerne gewenst is en wil in samenspraak met de buurt en de initiatiefnemers verder. Het college ontraadt de motie. Alle coalitiepartijen stemmen daarmee in, waaronder de VVD. De partij zegt de kazerne over te willen laten aan de vrije markt.

De oppositie hoopte op de steun van de VVD voor de motie , omdat zij in november wél voor het plan was. De SGP vindt dat de VVD daarom draait, hoewel laatstgenoemde opnieuw verklaart tegen de komst van de moskee te zijn.

Het plan dat nu wordt weggestemd werd destijds niet gedragen omdat het financieel niet rond te krijgen zou zijn, en dus ziet D66 geen aanknopingspunten het te hervatten. Theo Krins van de ChristenUnie noemt het argument over de financiële situatie niet waar, het plan zou wel degelijk uitvoerbaar zijn. Uiteindelijk wordt er weer geschorst, waarna De Koning van GBG het woord neemt en laat weten een motie van wantrouwen in te dienen namens de oppositie. Deze wordt verworpen.

Reactie bewonersvereniging

De bewonersvereniging uit Gouda Noord die zich hard maakt voor de belangen van de inwoners van de wijk, liet eerder in een persbericht weten ‘klaar te zijn met de politieke spelletjes van het gemeentebestuur’.

“Bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort ziet in de haastig opgestelde memo (dd. 10 maart) van het college van B&W van Gouda over een ‘kleiner islamitisch centrum’ vooral een wanhopig machtsspel om onder de stemming in de gemeenteraad van hedenavond (11 maart) uit te komen. Een bestuurlijke klucht dreigt hiermee te worden voortgezet, wat schadelijk is voor Gouda”.

 

 

 
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace