Doneer aan TPO
 

In 2015 was 62 procent gedetineerden in Nederlandse gevangenissen van allochtone afkomst

Onder allochtonen zijn Marokkanen grootste groep, daarna Antillianen en Surinamers

Door: , 9:58, 08 december 2016

Onder allochtonen zijn Marokkanen grootste groep, daarna Antillianen en Surinamers

Van alle gedetineerden in 2015 had ruim 36 procent een Nederlandse achtergrond en 62 procent een migratieachtergrond. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze verhouding is volgens het CBS in de afgelopen jaren niet veranderd. Mensen met een Marokkaanse achtergrond vormen onder de gevangenen met een migratieachtergrond met bijna 11 procent de grootste groep, gevolgd door mensen met een Surinaamse en Antilliaanse achtergrond.

Van de volwassenen die op 30 september 2015 vastzaten, was 38 procent veroordeeld voor vermogensdelicten en bijna 32 procent voor gewelds- en seksuele misdrijven. Van de mensen achter de tralies zat 18 procent er vanwege drugsmisdrijven.

Het aantal gevangenen in Nederland is in 2015 met 8 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Volgens het rapport is het aantal gedetineerden in 2015 vergeleken met 2005 zelfs afgenomen met 20 procent.

In 2015 zaten 39.790 volwassenen in een gevangenis of een huis van bewaring. De daling past volgens het CBS in een trend die al jaren plaatsvindt. Vooral het aantal jonge volwassenen in detentie is in de afgelopen tien jaar gedaald.

Bestond in 2005 nog 22 procent van de gevangenispopulatie uit volwassenen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar, in 2015 was dat nog maar 18 procent.

Het aantal personeelsleden dat in gevangenissen werkt is sinds 2005 ook met 20 procent gedaald. In totaal werkten in 2015 9352 mensen in het gevangeniswezen.

Een reden voor de daling van het aantal gedetineerden kan zijn dat rechters steeds minder geneigd zijn gevangenisstraffen op te leggen en kiezen voor taak- of boetestraffen. Ook kan het opsporingspercentage zijn gedaald waardoor het aantal veroordelingen afneemt. De pakkans en dus strafkans voor criminelen is in Nederland nog altijd extreem laag.

In 2015 werden bijna een miljoen misdrijven geregistreerd. Slechts 100.000 (10 procent) hiervan kwam uiteindelijk voor de rechter. Van de ondervonden criminaliteit wordt maar van 27 procent überhaupt aangifte gedaan.

Anp/TPO

 
 
 

Steun direct Redactie

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)

BetaallinkOf doneer direct een bedrag via deze betaallink

Om administratieve redenen moet je donatie via het formulier minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie. Of doe hier een donatie aan TPO via creditcard.

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace