Doneer aan TPO
 

SCP: allochtonen vier keer vaker verdachte criminaliteit, vooral Antillianen en Marokkanen

Driekwart 2e generatie Turken/Marokkanen voelt zich heel sterk Turks/Marokkaans

Door: , 10:06, 15 december 2016

Driekwart 2e generatie Turken/Marokkanen voelt zich heel sterk Turks/Marokkaans

Het gaat sinds begin deze eeuw beter met de integratie van allochtonen en hun kinderen, maar niet op elk gebied. Een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat de tweede generatie de motor is achter de stijgende lijn.

Uit het rapport blijkt dat op het gebied van criminaliteit het verschil met autochtone Nederlanders in aantallen kleiner zijn geworden. Toch geldt dat allochtonen ongeveer vier keer zo vaak (2,7 procent) verdacht zijn van een misdrijf als autochtone Nederlanders (0,7 procent). Het gaat dan vooral om jonge Antilliaans- en Marokkaans-Nederlandse mannen.

Heel sterk Turks/Marokkaans

Ongeveer de helft van de jonge en tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders blijkt zich (heel) sterk Nederlander voelen. Tegelijkertijd voelt ongeveer drie kwart van hen zich (heel) sterk respectievelijk Turks of Marokkaans. Ze hebben autochtone Nederlanders in hun sociale netwerk, maar gaan in hun vrije tijd toch vooral om met mensen met een zelfde achtergrond.

Jongeren van de tweede generatie zijn over het algemeen vaker hoger opgeleid en spreken beter Nederlands. Tegelijkertijd blijft het voor niet-westerse migranten lastig(er) een (goede) baan te vinden dan voor autochtone Nederlanders. Ook als zij even hoog zijn opgeleid of als zij beschikken over evenveel werkervaring. Wel doen Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen het beter op de werkvloer en is er inmiddels een grotere middenklasse onder migranten.

Studie

De verwachting dat met de wisseling van de generaties de integratie versnelt, komt maar ten dele uit. Ook zijn niet-westerse groepen negatiever geworden over het maatschappelijke klimaat in Nederland; ze hebben meer het gevoel gediscrimineerd te worden.

De studie, Integratie in zicht?, gaat over de ontwikkeling in de afgelopen tien tot vijftien jaar. Er werd vooral gekeken naar Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders en naar de groep ‘overig niet-westers’.

Anp

 
Tags: ,
 
 

Steun direct Redactie

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken:
(Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Om administratieve redenen moet je donatie minimaal 5 Euro zijn. Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]. Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace