TPOok!

 
Binnenland

Ruzie tussen Amsterdamse brandweer en korpsleiding: vrijwilliger ingezet als ziektevervanging

Wordt gezien als minachting van de uitrukdienst, is nog nooit eerder gebeurd

Het slepende conflict tussen de Ondernemingsraad (OR) van het Amsterdamse brandweerkorps en de korpsleiding onder de door burgemeester Van der Laan aangestelde commandant Leen Schaap bereikt een nieuwe crisis. Op kazerne Anton, in de Bijlmer, is een zieke in de uitrukdienst vervangen door een vrijwilliger. De OR beklaagt zich bij commandant Schaap maar krijgt nul op het rekest.

Dit is tegen het zere been van het personeel; volgens brandweermannen die anoniem met TPO spraken is de inzet van vrijwilligers in de uitrukdienst in de afgelopen 150 jaar nog nooit gebeurd. De actie van commandant Schaap wordt gezien als de zoveelste provocatie jegens de brandweermensen, en als het op de spits drijven van het conflict.

OR beraadt zich op stappen

Een citaat uit de mail van de OR naar het personeel van de brandweer:

Waar een brandwacht op een beroepskazerne aan moet voldoen hebben we o.a. vastgelegd in het opleiding,aanname-en plaatsingsbeleid. Wanneer wij tekorten hebben zijn daar afspraken over zoals overwerk of het hanteren van de afschaaltabel. Iemand die niet onder dit beleid is opgeleid kan dus onder geen beding dienst doen op een beroepskazerne gemengd met een beroepsploeg.

Wederom laat de KL (korpsleiding, – TPO) zien geen enkele behoefte te hebben te overleggen met de OR. Zij gaat zonder overleg voorbij aan gemaakte afspraken, interne procedures en bestaand beleid. Zij negeert hiermee de gedragsregels van BAA (Brandweer Amsterdam Amstelland, – TPO). Dit veroorzaakt veel onrust op de werkvloer en draagt niet bij aan een veilige werkplek-en omgeving.

De OR heeft aan de commandant te kennen gegeven deze situatie onacceptabel te vinden en beraadt zich op te nemen stappen

De OR van het korps en de bonden beschuldigen Amsterdamse burgemeester Van der Laan en commandant Schaap van het staken van de dialoog. Van der Laan op zijn beurt hekelde in januari van dit jaar de ‘gesloten wittemannencultuur‘ bij de brandweer en de onwil om met Schaap samen te werken. Hij stelde in een brief naar de gemeenteraad op 27 juli dat juist de OR en de bonden het overleg onmogelijk maken.

Gemor over de Canal Pride

Leen Schaap is afkomstig van de Amsterdamse politie. Onder zijn leiding is getracht een brandweerman met strafontslag te sturen om racistische uitlatingen, maar de rechter verwierp dit besluit. De uitlatingen konden weliswaar niet door de beugel, maar de korpsleiding heeft het ontslag procedureel verkeerd aangepakt. De brandweerman mocht per direct weer aan het werk.

Afgelopen zaterdag was er nog gemor over de deelname van de brandweer aan de Canal Parade; een deel van het korps herkende zich niet in de brandweerboot en gaf aan zich er niet door vertegenwoordigd te voelen. TPO ontving onder meer via social media enkele berichten van brandweermensen die zeggen zich niet openbaar te durven uitspreken over Schaap en het beleid, uit angst voor hun baan.

De brandweerleiding was op het moment van publicatie niet bereikbaar voor commentaar.

   
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.