TPOok!

 
Achtergrond

Jaarverslag Inspectie SZW: ‘Hotels betalen nog steeds per schoongemaakte kamer’

Medewerkers met nulurencontract of betaling per schoongemaakte kamer zeer afhankelijk van werkgever

Het loon van de housekeepers wordt soms nog steeds bepaald aan de hand van het aantal schoongemaakte kamers. Dat schrijft de Inspectie SZW in haar onlangs verschenen jaarverslag over 2017. Ook constateert de Inspectie oneigenlijke werkdruk. “Er werd op diverse manieren onacceptabele druk uitgeoefend op de medewerkers”, schrijft de Inspectie in dat jaarverslag. Daaruit blijkt dat er wel meer mis is in de schoonmaak van hotels en andere sectoren van de horeca.

Zo heeft het Interventieteam Schoonmaak enkele grootschalige controleacties gehouden bij schoonmaakbedrijven die afwassers lieten werken in hotels in Amsterdam.  De onderzoeken zijn nog niet afgerond. Maar nu al constateert de Inspectie dat er “op grote schaaluitkeringsfraude is geconstateerd. De schoonmaakbedrijven beschikten niet over geregistreerd personeel. Er werd vrijwel geen belasting betaald.”

Forse boetes

De Inspectie heeft de inleners op hun verantwoordelijkheid gewezen en zegt dat de meeste inleners afscheid hebben genomen van die schoonmaakbedrijven. Daarnaast vermoedt de Inspectie dat sommigen in zee zijn gegaan met andere malafide bedrijven en monitort dat.

Vorig jaar zijn honderd controles uitgevoerd tijdens een kortlopend project horecaschoonmaak. In 7 procent van de gevallen waren er overtredingen. Tewerkstelling van illegalen en overtredingen van de wet op het minimumloon kwam de Inspectie tegen.

Helemaal bont maakte een fastfoodketen het. Een door die keten ingehuurd schoonmaakbedrijf kreeg te maken met een integrale controle. Van de zeventig schoonmakers had 70 procent een uitkering, was er sprake van ID-fraude, toeslagenfraude en kregen medewerkers zwart betaald. Het schoonmaakbedrijf is inmiddels failliet. De Inspectie deelde forse boetes uit. De fastfoodketen krijgt de rekening voor het belastingnadeel. Want die zijn medeverantwoordelijk in het kader va de Wet Ketenaansprakelijkheid, zegt de Inspectie.  De Inspectie heeft in 2017 ingezet op  identiteitsfraude en ‘look-a-likes’.

Medewerkers zeer afhankelijk van werkgever

De grootste risico’s in de schoonmaaksector zijn: onderbetaling, illegale tewerkstelling, fiscale en sociale zekerheidsfraude, schijnconstructies, fictieve dienstverbanden en overschrijding van arbeidstijden, constateert de Inspectie. Er is sprake van laaggeschoolde arbeid. Een deel van de medewerkers beheerst het Nederlands maar beperkt. “Vooral medewerkers met een nulurencontract of betaling per schoongemaakte kamer zijn zeer afhankelijk van de werkgever.”

Overigens ziet de Inspectie ook de belangstelling voor eerlijk werken. De Inspectie heeft twee sites die daarover informeren. Op https://eerlijkwerken.zelfinspectie.nl informeert de Inspectie over arbeidstijden en rusttijden bij voorbeeld. 19 procent van de werkgevers weet wat zelfinspectie is, blijkt uit onderzoek van de Inspectie. De site werd 8000 keer bekeken.

Nog meer kijkers trok de checklist Schoonmaak. Dat betreft 10 vragen waaruit je kunt afleiden dat je met een bonafide schoonmaakbedrijf werkt. Ze gaan over tarieven en een ervan betreft de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Die site trok vanaf juli 2016 tot eind 2017 11.000 bezoekers. De Inspectie leidt daaruit af dat er meer gezocht wordt naar informatie over correct werken met bonafide schoonmaakbedrijven.

   

Steun direct Simon Trommel

Doe een rechtstreekse donatie aan deze auteur en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken: (Dit stuurt je naar een betalingspagina)
Heb je vragen over TPO en donaties? Mail naar [email protected]Bitcoins doneren? Kijk hier voor meer informatie
 
 
Toon / Verberg Reacties  
 
Sinds september 2017 moet je ingelogd zijn op Facebook om hieronder meer dan de standaard aantal reacties te laden.
Het gaat hier helaas om een verandering die Facebook zelf heeft doorgevoerd.
Maar je kunt ook reageren via Disqus.
Als iedereen slaapt, zijn wij wakker.