Doneer aan TPO
 

Nu draconisch ingrijpen, want na de onvermijdelijke aanslag is het te laat

Nederlandse burgers, ook de welwillende moslims, zijn gebaat bij eerlijkheid en hardheid

Door: , 16:57, 23 juni 2017

Nederlandse burgers, ook de welwillende moslims, zijn gebaat bij eerlijkheid en hardheid

Het nieuws over de Ramadan Bomb-a-Thon is niet meer bij te benen, en ook na deze maand van bezinning, verbinding en vrede zal er geen wapenstilstand zijn in de oorlog die de islam tegen het Westen voert. Maakt u zich geen illusies, hoe zeer onze diensten ook hun best doen om ons veilig te houden, zij komen ogen, oren, geld en preventieve maatregelen te kort.

Zo lang wij nog onbekommerd de grenzen de facto open laten voor wie ook maar het Europese vasteland weet te bereiken, is het werk voor de terreurbestrijders niets meer dan vechten tegen de takbir-kaai. En bespaar me de schrale leugens over ons asielsysteem en onze verblijfsvergunningen: wie eenmaal in Europa is, blijft in Europa, zo simpel is het. Illegaal, desnoods, maar wie niet weg wil, die gaat niet weg.

Boten vol kansloze migranten

De berichten over illegaal hier verblijvende figuren die misdaden of zelfs aanslagen plegen zijn legio en ondermijnen het draagvlak voor échte vluchtelingen, voor mensen die écht onze hulp nodig hebben en verdienen. Niemand die illegalen opspoort en uitzet. Niemand die boten vol kansloze immigranten omkeert en terugsleept.

De Europese inlichtingen- en opsporingsdiensten versus de instroom aan potentiële terroristen is te vergelijken met 1 motoragent voor alcoholcontroles inzetten nadat tegelijk een WK-finale voetbal, een Toppersconcert en de oktoberfeesten zijn afgelopen. Op Koningsdag. (Dat is chronologisch een onmogelijk scenario maar u begrijpt waar ik heen wil.)

NCTV-rapport

En dan laten we nog de huisgekweekte terroristen buiten beschouwing. Of dat nou straatterroristen zijn die politiewagens in brand steken, of digitale brigades die iedereen met kritiek op islam, Palestina, Erdogan en wat er allemaal meer uit het hell hole der wereld komt, helemaal de kk-moeder bedreigen, of glibberige islamisten die hun met subsidie bol gevreten buikjes laten kriebelen door domme, dwaze Nederlandse media, politiek en gezagsdragers.

De NCTV heeft zijn rapport vervroegd uitgebracht vanwege de hausse aan terreur. We kunnen nog veel lol verwachten van terugkerende jihadisten, zo staat er te lezen. De thuisblijf-ploflims zijn bereid tot geweld maar gaan tot nu toe net het randje niet over, misschien dat een vonkje van het heilige vuur uit de Levant, overgebracht door een ‘strijder’ die werk, wijf en woning krijgt in plaats van water en brood, de lont kan ontsteken.

Dat eeuwige keukentrapje

Maar of u zich alstublieft niets wil aantrekken van de terreur en de dreiging, dan geven we terroristen hun zin, namelijk. De pedante plaatjes vliegen over twitter, de ‘Keep calm and carry on’-memes, de grafiekjes met IRA-aanslagen (veul erger!) de aantallen dode moslims vs. Westerlingen (veul meer!) de keukentrapjes (veul gevaarlijker!).

Ik denk dat de Nederlanders prima koelbloedig kunnen en willen omgaan met dreiging en terreur. Ik denk dat bijna niemand van ons erover peinst om bepaalde dingen te doen of te laten vanwege de gruwelijke agressie van islamitische zeloten. Ik denk dat er onder dit volk – dwars door politieke, economische en religieuze achtergronden heen – prima tot een eensgezind afwijzen van terreur en kalm blijven in het aanschijn van jihad kan worden opgeroepen. En ja, bij dat ‘ons’ horen ook moslims die echt, écht in staat zijn andersdenkenden als gelijkwaardig te beschouwen.

Bescherm ons en lieg niet

Helaas laten onderzoeken zoals die van Ruud Koopmans steeds weer zien dat een zorgwekkend groot deel van de ‘vredelievende’ moslims het gebruik van geweld maar al te gauw wel gerechtvaardigd vindt.

Maargoed, terug naar het punt: onze overheid kan ons prima volksmennen tot een staat van vastberaden kalmte. Maar dan moet de burger, wij dus, wel het gevoel hebben dat onze diensten en overheden weten waar zij mee bezig zijn, ons niet voorliegen, en alle logische, simpele maatregelen nemen om ons te beschermen.

Bierhallen tegen alcoholisme

Weten de diensten waar zij mee bezig zijn? Geen idee. Helaas maken onze politici, media en bestuurders steeds vaker de dure fout om te denken dat iedere moslim of moslim-voorman die niet salafist of ISIS-aanhanger is, tot de ‘goeden’ behoort. Politie-iftars houden en organisaties subsidiëren die weliswaar geen salafistische leer preken, maar wel aantoonbaar tot nare clubs als de moslimbroeders behoren, “is als bierhallen inzetten tegen alcoholisme”, zo mailde mij een dierbare, afvallige vrind. Bier is geen jenever nee, ze schenken er niet het harde spul, maar het houdt de drinker wel net zo afhankelijk en beneveld.

En burgers voorliegen is moordend voor het behouden van de rust en het vertrouwen. De beruchte tweet van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bijvoorbeeld, waarin zij stelde dat de aanwezigheid van terroristen onder de vluchtelingen beslist onwaar was, ‘hysterie’, is zo bitter gelogenstraft. Speel open kaart: zelfs een GroenLinkser kan prima zeggen “we sluiten niet uit dat er op de bootjes kwaadaardige elementen meedobberen, maar toch vind ik dat we de morele plicht hebben om mensen te helpen.” Mensen accepteren dat. Het geeft mensen vertrouwen als je ook ongemakkelijke waarheden wel benoemt, als je geen loze beloftes maakt, als je ze niet als zwakzinnige kinderen behandelt.

Simpele, effectieve maatregelen

En, het allerbelangrijkste, mensen die zich veilig(er) voelen, worden rustiger, barmhartiger en genuanceerder. Alsmaar ‘polarisatie’ gillen en de schuld voor terreur in de schoenen van Wilders/Geenstijl/islamofobie etcetera schuiven, alsmaar simpele maar effectieve maatregelen afdoen als ‘populisme’ en ‘discriminatie’, terwijl een kind van 6 kan bedenken dat sommige simpele maatregelen gewoon wérken, het maakt een volk juist banger en bozer en de sfeer instabieler. Hier een paar voorstellen, met respect voor recht en religie, die zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd:

– Sluit de grenzen en asielprocedures voor iedereen behalve een vastgesteld aantal mensen uit bepaalde groepen.

Christenen uit Syrië, Yeziden, vrouwen, kinderen, homoseksuelen, politieke vluchtelingen kunnen nog aanvragen doen. Mensen uit veilige landen als Marokko, Libië en andere delen van Afrika: meteen terugsturen. Bij twijfel, bijvoorbeeld bij mensen die hun paspoort niet kunnen of willen tonen, geen toegang.

– Stuur illegalen onmiddellijk terug.

Geen eindeloze beroepsprocedures, geen lang verblijf in een AZC. Wie een misdrijf pleegt, wordt onmiddellijk uitgezet.

– Moskeeën in Nederland preken uitsluitend in het Nederlands en er mag altijd worden getapt of meegeluisterd. Als er een haatprediker spreekt, gaat de tent onherroepelijk dicht.

Ja, er is vrijheid van godsdienst in Nederland. Die eerbiedigen we. Maar religie is en blijft een keuze, anders dan geslacht of huidskleur of geaardheid. Je kan er voor kiezen een abonnement op Donald Duck te nemen, om lid te worden van een politieke partij, en ook om bij een bepaalde religie te horen. Wie willens en wetens kiest voor een geloof dat onlosmakelijk verbonden is met terreur, moet accepteren dat de diensten hun oor wellicht eens te luisteren leggen in je clubhuis. Dit gebeurt ook bij mensen die veel posten op extreemrechtse websites, bijvoorbeeld. Religie is een vrijheid, maar geen vrijbrief. Desnoods stel je de maatregel in voor alle religies, veel plezier met het aftappen van Franciscanen en Vrijgemaakt Gereformeerden.

– Islamitisch onderwijs geschiedt in het Nederlands en het curriculum inzake staatsburgerschap mag niet vervreemden van onze samenleving.

We gaan goed opletten wat kinderen te horen krijgen. En de school die kinderen losweekt of afkeert van Westerse normen en waarden, gaat dicht.

-Wie gesignaleerd staat voor terrorisme, zal dat merken.

“De dader was in beeld bij de inlichtingendiensten”, dat zinnetje hebben we te vaak gelezen. Lieden die op AIVD-lijstjes voorkomen, worden getapt. Allemaal, 24/7. Zoeken zij op een aantal vast te stellen steekwoorden op internet (‘vrachtwagen huren’, ‘snelkookpan’, ‘ticket Turkije/Syrie’, ‘martelaar’, ik noem er eens een paar) dan staat er meteen een agent aan de deur om te vragen wat mijnheer of mevrouw precies wilde weten. (Als ze niet te druk zijn met het huisbezoeken van facebookers die tegen een AZC zijn, natuurlijk.) Monitoren, monitoren, monitoren en hinderlijk volgen. Als iemand die op een terreurlijst staat een vrachtwagen wil huren, moet er op het scherm van de verhuurder een rood uitroepteken gaan knipperen en er automatisch een melding naar de NCTV gaan, dát werk.

– islamitische organisaties krijgen geen subsidies meer.

‘Jeugdwerk’, ‘taalles’, ‘huiswerkbegeleiding’, het zijn de gouden tickets naar de subsidiepot en altijd is het bij islamitische organisaties een dekmantel voor islamisering. Wat een geluk dat jeugdwerk, taalles en huiswerkbegeleiding ook prima zonder enig islamitisch tintje kunnen geschieden! Uiteraard wordt ook bij deze clubs de inhoud van hun werkzaamheden gemonitord en gaat alle communicatie in het Nederlands.

Doe het nú, nu het nog zin heeft

De fluwelen handschoenen moeten uit. Het vertrouwen moet terug. En de waarlijk ‘gematigde’ moslim zal begrijpen dat een draconisch optreden tegen extremisten juist in het belang van het welwillende deel van de islamitische gemeenschap is.

Mensen die bang zijn en hun overheid wantrouwen, mensen die zien dat alles wat er wordt gezegd en gedaan in de politiek en media indruist tegen elk gezond verstand, die alsmaar horen dat zij gek zijn, dát werkt polariserend. Bescherm mensen. Kies voor effectieve, simpele maatregelen nu het nog kan. Daar hou je ook de welwillende moslims mee binnenboord, en daarmee voorkom je escalatie na de aanslag die hoe dan ook gaat komen in Nederland. Nu zitten we nog in het tijdperk vóór die aanslag. Daarna is het te laat.

 
Tags: , ,
 
   

Advertentie

 
 
 

Inloggen TPO+

 
 
 
 
 

 

(Be)Spaarvarken

Vergelijk en steun direct TPO! Voor iedere aankoop krijgt TPO een vergoeding.

 

  True managed webspace